Kultura in zgodovina Geoparka

Zaradi vzajemnega delovanja človeka in narave je tukaj nastalo območje z izrazitimi značilnostmi in pomembne estetske, ekološke, naravne in kulturne vrednosti. Zato je Geopark Karavanke toliko bolj pomembna priložnost, da v okviru le-tega vse te vrednosti območja ustrezno predstavimo, poudarimo ter o njih izobražujemo in osveščamo.

Kulturna dediščina na območju Geoparka je raznolika in obsega nepremično, premično, nesnovno in živo dediščino.

 

Premična kulturna dediščina

Premično kulturno dediščino hranijo in predstavljajo v Koroškem pokrajinskem muzeju, v muzeju Podzemlja Pece, Etnološki zbirki Črna, Polhovem mlinu, Muzeju Dvornik, Arheološkem romarskem muzeju v Globasnici, na Gori Sv. Heme, v nekaterih lokalnih muzejih ter zgodovinskih stavbah in objektih rudarstva v občinah Pliberk, Železna Kapla, Bistrica nad Pliberkom in Prevaljah ter drugih zasebnih zbirkah.

Nesnovna dediščina

Ohranjene šege in navade iz življenja prebivalcev na območju predlaganega Geoparka so le del nesnovne dediščine, kamor sodi tudi ljudsko izročilo s pravljicami, pripovedkami in legendami o Kralju Matjažu, jezeru, Žal ženah, jami Sv. Rozalije idr., kot tudi petje in literarno ustvarjanje. Živa dediščina se ohranja v okviru številnih etnoloških in turističnih prireditev kot so Gradovi Kralja Matjaža (predvidena za vpis v UNESCO register), Turistični teden v Črni, pustni karneval v Kotljah, srečanja pod Najevsko lipo, Pliberški jormak, Sejem Farant, jesenski sejem v Šmihelu, pevska revija Od Pliberka do Traberka …
Programi prireditev so dostopni na

www.koroska.si  in www.klopeinersee.at.

Nepremična kulturna dediščina

Priljubljeni točki za ljubitelje umetnosti iz cele Evrope sta tudi Muzej Wernerja Berga v Pliberku in Liaunigov muzej z zbirkami sodobnih umetnosti v Suhi.

Živa dediščina

S svojim delom in ustvarjanjem so na območju predlaganega Geoparka k razvoju, ohranjanju in promoviranju kulturne in naravne dediščine doprinesle številne pomembne osebnosti.
Več o osebnostih si poglejte na

 www.rav.sik.si/e_knjiznica/biografki_leksikon/seznam/.

Kulturne in zgodovinske znamenitosti Geoparka Karavanke

Arheološko najdišče Javornik na Ravnah na Koroškem

Arheološko najdišče turške šance na Preškem vrhu

Cerkev sv. Ane in sv. Bolfenka – cerkvi dvojčici nad Lešami

Cerkev sv. Uršule na Uršlji gori – najvišje ležeča cerkev v Sloveniji

Christophorus slika na cesti proti Jezerskemu vrhu

Dolina smrti, Žerjav

Krajinski park Topla, Črna na Koroškem

Fužinarski in železarski obrati ter uradniška in delavske stanovanjske hiše

Grad in koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem

Arheološki romarski muzej gora sv. Heme

Kostnica sv. Mihaela v Libeličah

Prežihova bajta na Preškem vrhu

Povhov mlin

Podzemlje Pece, Turistični rudnik in muzej

Matjaževa jama

Stanovanje rudarjev

Gora sv. Heme

Štoparjev most, Poljana

Turške šance, Tabora

Izkopanine v Globasnici

Cerkev sv. Katarine Kogel, Šmihel pri Pliberku

Geopark Karawanken
X