Zabavno, poučno, nič mučno

Zabavno, poučno, nič mučno

Zabavno, poučno, nič mučno

_URS6648 Urosh Grabner

GEO-DOGODIVŠČINE - Delavnice za najmlajše

(vrtec in učenci do 8 let)

Otroci na delavnicah skozi igro spoznavajo geologijo in geološke posebnosti Geoparka Karavanke, s tem razvijajo pozitiven odnos do te dediščine in lahko dolgoročno doprinesejo k njenemu ohranjanju. Delavnice se izvajajo v informacijskem centru Geoparka Karavanke, Podzemlju Pece (Mežica). Tematika delavnice se lahko individualno prilagodi skupini.

lange-grotte-wahrzeichen

Skrivnostni svet kamnin, mineralov in fosilov

delavnice za učence 2. in 3. triade osnovne šole in za srednješolce

Otroci in dijaki predvsem skozi izkustva na praktičnih primerih nalog razvijajo pozitiven odnos do geološke dediščine. Zasnovana je tako, da jim približa delo terenskega geologa, torej osnove petrologije, mineralogije, paleontologije, hidrogeologije, s sočasnim poudarkom na varstvu narave in geološki dediščini. Za izvedbo potrebujemo dovolj vzorcev kamnin, mineralov in fosilov ter nekatere tehnične pripomočke. Delavnice potekajo v štirih tematskih sklopih: kamnine, minerali in kristali, fosili ter vode. Izvajajo se v informacijskem centru Geoparka Karavanke, Podzemlju Pece (Mežica). Tematika in čas trajanja delavnice se lahko individualno prilagodi skupini. Priporočamo izvedbo delavnice skupaj z ogledom Podzemlja Pece in muzejskih zbirk. Primerno za izvedbo v okviru naravoslovnih, projektnih, tehničnih dni.
_URS8218 Urosh Grabner_50proz

ZABAVNO, POUČNO, NIČ MUČNO

Namen aktivnosti je izvedba delavnic strokovnega usposabljanja za učitelje in vzgojitelje ter vzpodbuda, da bodo s svojimi izkušnjami pripravljeni na izvajanje novosti v poučevanju vsebin iz geologije in naravoslovja. Cilj teh delavnic je priprava gradiva, ki bo v pomoč pri raziskovanju geologije in posebnosti v Geoparku Karavanke in domačem okolju; priprava učnega pripomočka za učence in otroke, kot tudi za učitelje in vzgojitelje; usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev za samostojno praktično in teoretično kot tudi projektno delo z učenci in otroki na teme povezane z geologijo.


Geopark Karawanken
X