Ali veš, kaj skrivajo tla pod tvojimi nogami?

Na potepu po najvišjih vrhovih Karavank najdeš ostanke morskih polžev, morskih lilij in celo ihtiozavrovih kosti, ki  pričajo o bogatem življenju nekdanjega morja Tetis. Na dnu tega so pred milijoni let začele nastajati sedimentne kamnine, ki danes tvorijo večino površja Geoparka Karavanke.

Tukaj je nekoč bruhal podmorski vulkan Smrekovec, na morskem dnu sta se »spoprijeli« Jadranska in Evrazijska plošča. Pri tem sta iz morskega dna dvignili gmoto kamnin, ki danes tvorijo eno najdaljših gorskih verig – Alpe.

osledica njunega trka je več sto kilometrov dolga Periadriatska prelomna cona, ki poteka prav čez Geopark Karavanke in sega globoko pod njegovo površje. Geopark Karavanke se ponaša tudi s čudovitimi minerali, ki jih drugod po svetu le redko najdemo – oranžni wulfenit, rjavi dravit, beli kalcit, srebrni galenit, pogosto spregledan sfalerit, pa tudi živo srebro. Nekatere so pod Peco in Obirjem nekoč s pridom izkoriščali kot rudo, danes pa jih lahko občudujemo v muzejih.

Površje kot ga vidimo danes, se je oblikovalo v dolgih milijonih let, mogočne sile narave pa so oblikovale tudi izjemne kapniške jame na Obirju. Pokrajino so naselile edinstvene rastline, kot so Zoisova zvončnica, mesojeda rosika ali encijan. In končno so tukaj še domačini, ki živijo z naravo tako, da bodo te skrivnosti odkrivali še dolgo za njimi …

Kaj je Geopark?

Geopark je določeno območje z izjemno geološko dediščino in trajnostno razvojno strategijo, ki jo podpira evropski program za spodbujanje razvoja. Geopark mora imeti jasno opredeljene meje in predstavljati dovolj veliko površino, kjer je gospodarski razvoj viden in merljiv.

Obsegati mora zadostno število geoloških objektov posebnega znanstvenega pomena oziroma izjemno redkih geoloških objektov ali pa imajo ti veliko estetsko vrednost in izobraževalni pomen. Poleg obvezno prevladujoče geološke dediščine, geopark vsebuje običajno tudi drugo naravno dediščino ter arheološko, zgodovinsko, tehniško in drugo kulturno dediščino.

Geopark ima s krepitvijo splošne podobe, povezane z geološko dediščino in razvojem geoturizma, aktivno vlogo v gospodarskem razvoju območja.

Geopark neposredno vpliva na območje, na prebivalce, njihove življenjske razmere in okolje. Cilj je omogočiti prebivalcem, da spoznajo vrednost dediščine območja in dejavno sodelujejo pri kulturni revitalizaciji območja kot celote.

Geopark razvija, preizkuša in širi metode za ohranitev geološke dediščine.

Delovanje v okviru Evropske in Svetovne mreže geoparkov spodbuja razvoj mreže in kohezijo. Ključnega pomena je sodelovanje z lokalnimi podjetji pri promociji in podpori ob ustvarjanju novih proizvodov, povezanih z geološko dediščino in sodelovanje z ostalimi člani Evropske mreže geoparkov.

Marca 2013 je Geopark Karavanke postal del Evropske (EGN) in Globalne (GGN) mreže geoparkov pod okriljem organizacije Unesco, z novembrom 2015 pa si je pridobil naziv Karavanke UNESCO globalni Geopark.

Geopark Karawanken
X