Cephalopods of the northern alpine Raibl strata of the Karawanken

Severnoalpske raibelske plasti v Severnih Karavankah se v literaturi omenjajo kot bleiberške plasti ali karditski skrilavci. Po tem jih razlikujemo od južnoalpskih raibeljskih plasti iz Raibla, ki kažejo drugačno litološko zgradbo in tudi drugačen stratigrafski razpon. Severnoalpske raibeljske plasti v Severnih Karavankah sestavljajo trije horizonti skrilavcev, ki jih prekriva troje plasti apnenca in dolomita. Iz prvega skrilavega horizonta so bili na več nahajališčih najdeni amoniti, ki omogočajo uvrstitev v julijsko podstopnjo (Austrotrachyceras austriacum – cona). Iz Karavank (Peca, Hochobir) so iz tega skrilavca doslej znani sledeči glavonožci: Carnites floridus Wulfen, Joannites cymbiformis Wulfen, Arcestes gaytani Klipstein, Arcestes sp., Megaphyllites jarbas Münster, Pleuronautilus gaudryi Mojsisovics, Enoploceras wulfeni Mojsisovics, Austrotrachyceras sp., Nautilus sp. in Pleuronautilus cf. oenanus Mojsisovics. Iz drugega horizonta skrilavca so bili nedavno odkriti novi amoniti, kar je omogočilo uvrstitev drugega skrilavca v zgornjo Austrotrachyceras austriacum – cono (podcono Neoprotrachyceras oedipus).

Geopark Karawanken
X