V seriji prispevkov GEONAKU predstavljamo strokovna in znanstvena dela s področja geologije, narave in kulture območja čezmejnega Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka, ki združuje 5 slovenskih in 9 avstrijskih občin (Zell/Selle, Gallizien/Galicija, Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela, Sittersdorf/Žitara vas, Globasnitz/Globasnica, Feistritz ob Bleiburg/Bistrica nad Pliberkom, Bleiburg/Pliberk, Neuhaus/Suha, Lavamünd/Labot). K sodelovanju vabimo vse raziskovalce in raziskovalke s področja geologije, narave in kulture, da nam v obliki znanstvenega oz. strokovnega prispevka predstavijo izsledke svojih raziskav.

Kontakt: dr. Darja Komar (darja.komar@geopark.si)

 

In the GEONAKU series of articles, we present expert and scientific works in the field of geology, nature and culture of the cross-border Karawanken-Karavanke UNESCO Global Geopark, which unites 5 Slovenian and 9 Austrian municipalities (Zell/Selle, Gallizien/Galicija, Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela, Sittersdorf/Zitara vas, Globasnitz/Globasnica, Feistritz ob Bleiburg/Bistrica nad Pliberkom, Bleiburg/Pliberk, Neuhaus/Suha, Lavamünd/Labot). We invite all researchers in the fields of geology, nature and culture to present their research findings in the form of a scientific or professional paper.

Contact: Dr. Darja Komar (darja.komar@geopark.si)

GEONAKU 1: Cephalopods of the Northern Alpine Raibl strata of the Karawanken

Severnoalpske raibelske plasti v Severnih Karavankah se v literaturi omenjajo kot bleiberške plasti ali karditski skrilavci. Po tem jih razlikujemo od južnoalpskih raibeljskih plasti iz Raibla, ki kažejo drugačno litološko zgradbo in tudi drugačen stratigrafski razpon. Severnoalpske raibeljske plasti v Severnih Karavankah sestavljajo trije horizonti skrilavcev, ki jih prekriva troje plasti apnenca in dolomita. Iz prvega skrilavega horizonta so bili na več nahajališčih najdeni amoniti, ki omogočajo uvrstitev v julijsko podstopnjo (Austrotrachyceras austriacum – cona). Iz Karavank (Peca, Hochobir) so iz tega skrilavca doslej znani sledeči glavonožci: Carnites floridus Wulfen, Joannites cymbiformis Wulfen, Arcestes gaytani Klipstein, Arcestes sp., Megaphyllites jarbas Münster, Pleuronautilus gaudryi Mojsisovics, Enoploceras wulfeni Mojsisovics, Austrotrachyceras sp., Nautilus sp. in Pleuronautilus cf. oenanus Mojsisovics. Iz drugega horizonta skrilavca so bili nedavno odkriti novi amoniti, kar je omogočilo uvrstitev drugega skrilavca v zgornjo Austrotrachyceras austriacum – cono (podcono Neoprotrachyceras oedipus).

GEONAKU 2: Carnian Ammonoids from the Wetterstein Limestone of Hochobir (North Karawanken, Carinthia)

The Northern Alpine Raibl strata of the North Karawanken are also called Bleiberg strata or Cardita strata in the literature. This is mainly to distinguish them from the Southern Alpine Raibl strata from Raibl, which show a different lithological formation as well as a different stratigraphic range. The Northern Alpine Raibl strata of the Northern Karawanken consist of three shale horizons and three overlying carbonate sequences. From the first shale horizon ammonites have been found at several localities, which allow a classification into the Jul (Austrotrachyceras austriacum – zone). From the Karawanken (Petzen, Hochobir) the following cephalopods are known so far from this shale horizon: Carnites floridus Wulfen, Joannites cymbiformis Wulfen, Arcestes gaytani Klipstein, Arcestes sp., Megaphyllites jarbas Münster, Pleuronautilus gaudryi Mojsisovics, Enoploceras wulfeni Mojsisovics, Austrotrachyceras sp., Nautilus sp. and Pleuronautilus cf. oenanus Mojsisovics. From the second shale horizon ammonite finds were made for the first time. They allow a classification of the second shale into the uppermost Austrotrachyceras austriacum – zone (subzone of Neoprotrachyceras oedipus).

Geopark Karawanken
X