Projekti

Čezmejni UNESCO globalni Geopark Karawanken-Karavanke, danes član Evropske (EGN) in Globalne (GGN) mreže geoparkov, je bil vzpostavljen v okviru projekta »VZPOSTAVITEV ČEZMEJNEGA GEOPARKA MED PECO IN KOŠUTO«, ki se je izvajal v OP SI-AT 2007-2013 in je bil delno financiran s sredstvi Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pravno formalno geopark deluje kot čezmejna delovna skupnost (DS), katere ustanoviteljice so občine in pridruženi člani.
DS Geopark Karawanken-Karavanke ima kljub relativno mlademu obstoju za seboj že uspešno zaključen projekt z naslovom »CROSSBORDER ACTIVE 2020«, trenutno pa izvaja LEADER projekt »GEOPARKFORSCHERKIDS« in v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020 še projekt z akronimom »EUfutuR« in projekt z akronimom “NaKult”. Nadalje se izvaja še projekt z akronimom “Danube GeoTour” (Program transnacionalnega sodelovanja Podonavje 2014–2020) in pa projekt z akronimom “Ruritage” (Horizon 2020).

Geopark Karawanken
X