O NAS

Spoznaj UNESCO Globalni Geopark

#preprostobrezmejno

 

Karavanke UNESCO Globalni Geopark leži na širšem območju med dvema dvatisočakoma, Peco in Košuto.
Njegova značilnost je lega na geološko pestrem območju med Alpami in Dinaridi. Območje današnjega Geoparka Karavanke sestavlja 14 slovenskih in avstrijskih občin. Slovenske občine od zahoda proti vzhodu so: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd. Devet avstrijskih občin so od zahoda proti vzhodu: Zell/Sele, Gallizien, Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela, Sittersdorf, Globasnitz, Feistritz ob
Bleiburg/ Bistrica nad Pliberkom, Bleiburg/Pliberk, Neuhaus in Lavamünd.

Geopark se razteza na površini 1067 kvadratnih kilometrov in naseljuje približno 53.000 prebivalcev. Obsega del južnovzhodnih Alp. Njegovi najvišji vrhovi so: Košuta (Koschuta), Obir (Hochobir), Peca in Uršlja gora.

 

To in še več nudi Geopark Karavanke!

Cilji Geoparka Karavanke

Varstvo in ohranjanje naravnih virov

Ozaveščanje, izobraževanje in pozicioniranje Geoparka

Ekonomska vrednost Geoparka (geo-turizem, obnovljivi viri enrgije)

Čezmejno sodelovanje in regionalni razvoj / regionalna politika

Geopark Karawanken
X