LIBELIČE

PLEBISCIT, ČRNA KUHINJA, KOSTNICA, ETNOLOŠKA ZBIRKA

Muzejske zbirke pripovedujejo zgodbe o življenju in dogodkih z zgodovinskim pečatom zaradi obmejne lege in krajinskega značaja občine Dravograd: črna kuhinja v Libeličah je eden najlepših in največjih tovrstnih ohranjenih ambientov v Sloveniji, zbirka kmečkega orodja v skednju v Libeličah združuje delovne in praznične običaje skozi štiri letne čase, plebiscitna zbirka opisuje domoljubno prizadevanje Libeličanov za priključitev k matični domovini, kostnica pa je eden izmed treh še ohranjenih objektov v Sloveniji, ki je obdržala svojo vsebino – kosti.

Geopark Karawanken
X