KULTURA IN ZGODOVINA GEOPARKA

Zaradi vzajemnega delovanja človeka in narave je tukaj nastalo območje z izrazitimi značilnostmi in pomembne estetske, ekološke, naravne in kulturne vrednosti. Zato je Geopark Karavanke toliko bolj pomembna priložnost, da v okviru le-tega vse te vrednosti območja ustrezno predstavimo, poudarimo ter o njih izobražujemo in osveščamo.

Kulturna dediščina na območju Geoparka je raznolika in obsega nepremično, premično, nesnovno in živo dediščino.

6_d_infopunkt_smrekovec_strahovnik__stran_11_
Premično kulturno dediščino hranijo in predstavljajo v Koroškem pokrajinskem muzeju, v muzeju Podzemlja Pece, Etnološki zbirki Črna, Polhovem mlinu, Muzeju Dvornik, Arheološkem romarskem muzeju v Globasnici, na Gori Sv. Heme, v nekaterih lokalnih muzejih ter zgodovinskih stavbah in objektih rudarstva v občinah Pliberk, Železna Kapla, Bistrica nad Pliberkom in Prevaljah ter drugih zasebnih zbirkah.
_URS6648 Urosh Grabner
S svojim delom in ustvarjanjem so na območju predlaganega Geoparka k razvoju, ohranjanju in promoviranju kulturne in naravne dediščine doprinesle številne pomembne osebnosti.
Več o osebnostih si poglejte na: www.koroska.si/index1.php?site=kol in www.klopeinersee.at.
Führung-im-Geo
Priljubljeni točki za ljubitelje umetnosti iz cele Evrope sta tudi Muzej Wernerja Berga v Pliberku in Liaunigov muzej z zbirkami sodobnih umetnosti v Suhi.
petzen_1_4
S svojim delom in ustvarjanjem so na območju predlaganega Geoparka k razvoju, ohranjanju in promoviranju kulturne in naravne dediščine doprinesle številne pomembne osebnosti.

Kulturne in zgodovinske znamenitosti Geoparka Karavanke


1. Arheološko najdišče Javornik na Ravnah na Koroškem
2. Arheološko najdišče turške šance na Preškem vrhu
3. Cerkev sv. Ane in sv. Bolfenka – cerkvi dvojčici nad Lešami
4. Cerkev sv. Uršule na Uršlji gori – najvišje ležeča cerkev v Sloveniji
5. Christophorus slika na cesti proti Jezerskemu vrhu
6. Dolina smrti, Žerjav
7. Krajinski park Topla, Črna na Koroškem
8. Fužinarski in železarski obrati ter uradniška in delavske stanovanjske hiše
9. Grad in koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem
10. Muzej Globasnica
11. Kostnica sv. Mihaela v Libeličah
12. Matjaževa jama
13. Podzemlje Pece d.o.o., turistični rudnik in muzej
14. Povhov mlin v Dolgih Brdih
15. Prežihova bajta na Preškem vrhu
16. Rudarske stavbe
17. Sveta Hemma – svetišče in ostanki poznoantične naselbine
18. Štoparjev most na Poljani
19. Türkenschanze Tabora
20. Gräbfeld Globasnitz – Ost/Ausgrabungen
21. Cerkev Katharina Kogel v Šmihelu pri Pliberku

Premično kulturno dediščino...

hranijo in predstavljajo v Koroškem pokrajinskem muzeju, v muzeju Podzemlja Pece, Etnološki zbirki Črna, Polhovem mlinu, Muzeju Dvornik, Arheološkem romarskem muzeju v Globasnici, na Gori Sv. Heme, v nekaterih lokalnih muzejih ter zgodovinskih stavbah in objektih rudarstva v občinah Pliberk, Železna Kapla, Bistrica nad Pliberkom in Prevaljah ter drugih zasebnih zbirkah.

Ohranjene šege in navade...

iz življenja prebivalcev na območju predlaganega Geoparka so le del nesnovne dediščine, kamor sodi tudi ljudsko izročilo s pravljicami, pripovedkami in legendami o Kralju Matjažu, jezeru, Žal ženah, jami Sv. Rozalije idr., kot tudi petje in literarno ustvarjanje. Živa dediščina se ohranja v okviru številnih etnoloških in turističnih prireditev kot so Gradovi Kralja Matjaža (predvidena za vpis v UNESCO register), Turistični teden v Črni, pustni karneval v Kotljah, srečanja pod Najevsko lipo, Pliberški jormak, Sejem Farant, jesenski sejem v Šmihelu, pevska revija Od Pliberka do Traberka …

Priljubljeni točki...

Priljubljeni točki za ljubitelje umetnosti iz cele Evrope sta tudi Muzej Wernerja Berga v Pliberku in Liaunigov muzej z zbirkami sodobnih umetnosti v Suhi.

S svojim delom in ustvarjanjem...

so na območju predlaganega Geoparka k razvoju, ohranjanju in promoviranju kulturne in naravne dediščine doprinesle številne pomembne osebnosti. Več o osebnostih si poglejte na www.rav.sik.si/e_knjiznica/biografki_leksikon/seznam/.

Geopark Karawanken
X