Geološka Hajnževa pešpot

Geološka Hajnževa pešpot

Geološka Hajnževa pešpot

Dolžina: 7,5 km

Višinska razlika: 440m

Čas hoje: ca. 2 uri

Schwierigkeit: einfach

Opis poti

Kmalu po začetku poti prečkate Periadriatski šiv na Geološki pohodni točki 1.

Ko se odpravite vzdolž soteske, do Geološke pohodne točke 2, se znajdete neposredno ob potočni strugi paleozoiskega apnenca. Delno lahko na tej točki najdemo tudi črne lapornatne sloje v kamninah, ki so nastale kot posledica tektonskega vpliva.

Nadalje lahko vzdolž poti prepoznate nenadno spremembo barv talne podlage v rdeče tone in tako prispete do Geološke pohodne točke 3 – Grodenskih plasti. V tem območju je ta kamnina sestavljena predvsem iz rdečih in peščenih glinavcev.

Po udobni hoji prispete do Geološke pohodne točke 4 – Hajnževih izvirov, ki pripadajo največjim kraškim izvirom na tem območju.

Med rdečimi Grodenskimi plastmi naletite, na območju Geološke pohodne točke 5, na temno siv apnenec (Schwagerinski apnenec) z velikimi foraminiferami.

Okrepčitev

Vzdolž poti ni možnosti za okrepčitev

Izhodišče

Nekdanja gostilna Male V Selah – Zgornji kot (Zell – Oberwinkel), kamor lahko prispete po podeželski cest vzdolž potoka Ribnitz.

Posebnosti

Poleg prečkanja periadriatskega šiva in vidne razlike med severnimi in južnimi Karavankami, najdete tukaj tudi priče nekdanjih mlinov in žag.Geopark Karawanken
X